Pelican Rouge är rättvist, etiskt och hållbart
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rättvist, etiskt och hållbart

På väg mot en hållbar utveckling

Förändringsarbetet börjar i de egna leden. Med vår utrustning och våra ingredienser kan vi på flera sätt hjälpa ditt företag att göra skillnad. Hos oss på Pelican Rouge står hållbarhet sedan länge högt upp på dagordningen.

Omsorg om människor

Vi lägger stor omsorg om våra egna medarbetare genom trygga anställningsvillkor och kompetensutveckling. Vi strävar även efter mångfald genom att anställa personer med olika utbildningsnivåer, från skilda åldersgrupper och kulturell bakgrund. Vi strävar också efter en jämn könsfördelning.

Vi använder grön el från koldioxidneutrala och förnyelsebara energikällor, såsom vind, vatten och sol.

Källsortering

Pelican Rouge Sverige är medlemmar i REPA-registret, som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Allt avfall - papper, plastfolie, lampor, lysrör, batterier etc - skickas för återvinning. Alla uttjänta och kasserade fikaautomater skickas för elektronikåtervinning, där komponenterna demonteras och källsorteras. Vi försöker även digitalisera vår dokumenthantering så långt som möjligt, för att minska användandet av papper.  

 

Kundservice

Kundservice

Under vardagar når du oss enklast och snabbast per telefon.
Ring 077-520 50 50 mellan kl. 07.30 och 17.00, så lovar vi ta hand om ditt ärende på bästa sätt.

Kontakta oss

Webbshop

Webbshop

I vår webbshop kan du enkelt beställa våra produkter samt läsa mer om var vi har att erbjuda dig.

Till webbshop2015 Pelican Rouge Coffee Solutions AB. All rights reserved